Sandalfon's visie op dururzame ontwikkeling is gebaseerd op de twee basisprincipes "Begin with the End in Mind" and "First Things First".

Iedere lange termijn missie is in essentie duurzaam, immers gericht op continuiteit van de organisatie. Door te werken vanuit passie voor het hogere doel en het verinnerlijken van duurzaamheid worden we ons bewust dat de huidige houding ten opzichte van duurzaamheid niet volstaat in de toekomst. Door vanuit de duurzame missie te backcasten ontstaat inspiratie voor verandering.

Sandalfon helpt organisaties vanuit deze duurzaamheid inspiratie om een route van transformatie in te zetten en de benodigde gedragsverandering teweeg te brengen. Afhankelijk van de huidige beleving van duurzaamheid in de organisatie, kan de eerste stap zijn om meer efficient om te gaan met grondstoffen, afval e.d., kortom meer eco-efficient te zijn. Voor eco-efficiente organisaties kan een volgende doel zijn om duurzaam te innoveren, zodat ze de juiste dingen doen en zo succesvol te zijn en blijven. Verinnerlijkte duurzaamheid brengt succesvolle organisaties in een staat waarin ze de juiste dingen blijven doen vanuit een duurzame missie.

 

alt

 

Op de route zullen we verbeteringen zoeken op het gebied van Planet, People en Prosperity, de 3 P’s, veelal aangemerkt als de hoekstenen van duurzame ontwikkeling. Ik voeg hier graag een vierde P, van Purpose, aan toe:

4P Model Sandalfon

Planet
Bij Planet gaat het om het zorgvuldig omgaan met grondstoffen, materialen en energie en minimaliseren van milieubelasting in de vorm van o.a. emissies, afval, transportbewegingenBedrijven kunnen 'klimaatneutraal'  ondernemen door energie te besparenduurzame energie af te nemen en/of onvermijdelijke uitstoot te compenseren. Als bedrijfskundig irheb ik er plezier in om in de productie met een frisse blik te kijken wat er verbeterd of vernieuwd kan worden zodat de “footprint” verkleind, geneutraliseerd of misschien zelfs positief mag worden.

People
De People component van duurzaamheid heeft betrekking op de mensen binnen en buiten het bedrijf. Hoe is het gesteld met de arbeidsomstandigheden, training, ontwikkeling en welzijn van werknemersKrijgen 50+ers, gehandicapten, vrouwen en buitenlanders voldoende kans binnen het bedrijf? Wat is de maatschappelijke betrokkenheid als het gaat om bijvoorbeeld sponsoring en ondersteuning van locale evenementen of verenigingen?

Prosperity
Naast de economische winst is het belangrijk om ook de maatschappelijke winst in de afwegingen te betrekken. Zonder winst kan een bedrijf niet voortbestaan. Echter Planet en People bepalen steeds meer de voorwaarden waaronder die winst gemaakt mag worden, waarbij winst primair dient voor innovatie en continuïteit.

Purpose
Eigenlijk is dit de belangrijkste P, waar alles mee begint. Wat is het bestaansrecht van het bedrijf? Wat is de ambitie? Wat wil je nalaten? Hierbij gaat het om zingeving, missie en eenheid, met daaruit voortvloeiend de waarden. Om vervolgens als management de missie in het bedrijf te verankeren, is het belangrijk om duurzaamheid te ervaren, te voelen, bijvoorbeeld door natuurbeleving of geleide meditatie/visualisatie.

John Kotter noemt dit de “Heart of Change”.
alt