Who's Online

We hebben 3 gasten online

Duurzaamheidsadvies is maatwerk. Ik help u graag de route te bepalen die past bij uw organisatie en geef hier graag concrete invulling aan door creatief om te gaan met de beschikbare methoden en middelen.

Grote organisaties beginnen vaak bij missie en visie, zoals geschetst in route, en geven invulling aan de golden circle (waarom?, hoe? en wat?) alvorens tot actie over te gaan.

MKB bedrijven beginnen liever eerst heel praktisch met het eigen productie-proces, dat ze goed kennen. Een pragmatische werkwijze die ik hiervoor vaak toepas is het volgende 6 stappen model:

 

alt

  1. Uitvoeren van een 0-meting: Planetscan voor maakbedrijven of klimaatvoetafdruk en/of meting van medewerkersbetrokkenheid voor kantoororganisaties
  2. Acties formuleren en uitvoeren. Door eenvoudige stappen groot resultaat bereiken.
  3. Checken van de gemaakte voortgang en behaalde resultaten
  4. De ingeslagen duurzaamheidsrichting verwerken in de missie en het beleid.
  5. De duurzame missie verinnerlijken in de organisatie om gedragsverandering teweeg te brengen
  6. Behaalde resultaten communiceren naar buiten.

Belangrijk voor succesvolle gedragsverandering is dat medewerkers en andere stakeholders als het ware verleid worden om met duurzaamheid aan de gang te gaan. Het moet leuk zijn. Onderling contact en samenwerken is daarin essentieel. Ik vind het leuk dit proces te begeleiden met interne workshops en/of trainingen.