Met Sandalfon breng ik mensen binnen bedrijven in beweging voor duurzame ontwikkeling. De volgende projecten geven een indicatie van mijn ervaring op het gebied van bewustwordings- en gedragsveranderingstrajecten bij klanten:


alt

Voor woningcorporatie Waterweg Wonen in Vlaardingen ben ik adviseur duurzaamheid. Samen met partner TAO help ik  Waterweg Wonen om duurzaamheid in de strategie te integreren door van binnen naar buiten te verduurzamen: "van vonken naar vinken". Middels methoden van Deloitte, Global Action Plan en The Natural Step wordt bewustwording en gedragsverandering bij medewerkers gecreëerd alvorens de woningportefeuille te verduurzamen.


Voor de Federatie Nederlandse Levensmiddelen Industrie heb ik het programma management gevoerd voor het pilot project Systematische Verduurzaming MKB bedrijven in de levensmiddelenindustrie,  met de volgende resultaten:

  • partnerselectie
  • pilot by 4 levensmiddelenbedrijven: Exter, Hansel, Ruig, Van Wijngaarden
  • opstellen praktische 6-stappen aanpak op basis van de 9 thema's van Het Platform Verduurzaming Voedsel
  • mede-ontwikkelen en toepassen van de planet scan
  • samenstellen e-zine (PDF link)
  • verdere implementatie voor Nederlandse Vereniging van Soepfabrikanten en Sausfabrikanten bij Intertaste en Oliehoorn
  • verdere implementatie voor Nederlandse Vereniging van Consumptie-ijs fabrieken (NVC), bij Van Der Poel, IJspaleis en Boermarke

 

Nijenrode logo

Voor Nyenrode ben ik programmabegeleider van de MBA module "Duurzaamheid en Innovatie" geweest.


alt

Sandalfon helpt Avatarz Nature Park bij het Rutbeek in Twente mee met het onderzoek naar mogelijkheden voor de opzet van een Duurzaam Educatie Centrum. 


 

Exter logo

Voor Exter in Zaandameen MKB bedrijf met ca 50 werknemers dat aroma's produceertheb ik een eco-efficiency studie uitgevoerd volgens de 7 fronten methode van InterfaceFLOR en stappenplan opgesteldDit project was tevens afstudeeropdracht voor de Nijenrode duurzaamheid opleiding en werd hoog gewaardeerd


 

Voor etikettendrukkerij Geostick in Uithoorneen familiebedrijf met ca 100 werknemersheb ik een duurzaamheidsscan uitgevoerd en een lijst van aanbevelingen opgesteld. Met de presentatie over het niveau van verduurzaming heeft Geostick succesvol kunnen voldoen aan de eisen van een grote opdrachtgever.

Related Articles