Voor het congres "Duurzaam Organiseren Doen" schreef ik samen met Madelon Stoele een paper over wat spiritualiteit  kan bijdragen duurzame ondernemingen. Spiritualeit in het bedrijfsleven betekent meer werken vanuit verbinding, contact en vertrouwen. Wij bepleiten het werken vanuit een verinnerlijkte vorm van duurzaamheid. Er zijn nog maar weinig bedrijven die zich in deze fase bevinden, en dus op die manier een bijdragen leveren aan de wereld.

Een duurzame organisatie werkt vanuit een doelhet bestaansrecht van een bedrijf.  Zonder heldere beantwoording van de purpose, ofwel de ‘waarom vraag’ kan een organisatie sowieso niet duurzaam zijn. Purpose is de vierde noodzakelijke P naast ‘people, planet en profit’. De vraag naar het waarom is vaak makkelijker te beantwoorden voor mensen die aangesloten zijn bij een groter geheel of samen een wereldbeeld delen.

Het paper kun je hier downloaden.

Lees hier meer over het kennisplatform Duurzaam Organiseren en Doen.


Voor het maandblad Spiegelbeeld schreef ik samen met Madelon Stoele een artikel met de titel "De duurzame verbinding". Spiritualiteit als transformerende kracht naar een duurzame wereld. De ontdekking dat spiritualiteit een steeds grotere rol speelt in de transitie naar een duurzamer leven is intrigerend. Zou spiritualiteit het heilzame wondermiddel van deze tijd kunnen zijn? Spiritualiteit introduceert opnieuw het element van verbinding in ons denken. Een bewuste en bezielde levenswijze integreert zich steeds meer in het dagelijkse leven. Het inslaan van deze weg leidt tot ontwikkeling van meer bewustzijn, meer respect en liefde, meer verantwoordelijkheid en daarmee tot een duurzame wereld

E-magazine: Aan de slag met Verduurzaming.
In opdracht van de FNLI werden de resultaten van een innovatiepilot gepubliceerd in een practisch en pragmatisch handboek voor MKB bedrijven in de levensmiddelen industrie

Duurzaamheid is meer dan Groen. Sandalfon leverde een bijdrage aan dit boekje met bijna 400 inspirerende oneliners over duurzaamheid.  


Bijdrage aan boek: Duurzaam Denken Doen.

Sandalfon Sustainability heeft geparticipeerd in Our Common Future 2.0  als een van de medetrekkers van de themagroep Spiritualiteit.

Our Common Future 2.0

De themagroep heeft de meerwaarde van spiritualiteit voor een duurzame ontwikkeling onderzocht en gepubliceerd. Hiertoe zijn onder andere geïnterviewd : Prof Paul de Blot (zie foto) en  Prof Herman Wijffels

met prof. Paul de Blot

Het resultaat van het onderzoek is gepubliceerd in hoofdstuk 7 van het boek: Duurzaam, Denken Doen